Hungarian (formal)Română (România)English (United Kingdom)
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Donaţii PDF Imprimare Email

Obiectivul Fundaţiei Comunitare Covasna este îmbunătăţirea vieţii localnicilor prin managementul raţional al resurselor locale, având în vedere susţinerea iniţiativelor venite din partea comunităţii. Fundaţia face posibil ca fondurile utilizabile să fie folosite rezonabil prin diferite metode şi practici, asigurând totodată pe termen lung un fond de dezvoltare pentru comunitate. Prin asumarea acestei misiuni, Fundaţia introduce o nouă formă de filantropie în regiune şi anume practica donaţiilor responsabile („social venturing = investment on return").

Ce este fondul de dezvoltare?
Fundaţia Comunitară Covasna va redirecţiona 2-5% din toate donaţiile primite către un fond special prin care se va crea un fond permanent („endowment”). Acest fond va fi realizat pe termen lung cu scopul de a asigura resurse financiare durabile pentru susţinerea iniţiativelor locale şi regionale în viitor.

Cum pot să încep?

A. Ca persoană fizică

 • Prin redirecţionarea a 2% din impozitul pe venit către Fundaţia Comunitară Covasna
 • Prin voluntariat
 • Prin donaţii private către diferite fonduri (fond de mediu, fond cultural etc.)

B. Ca persoană juridică

 • Prin fondarea propriului fond în cadrul Fundaţiei (optimizarea costurilor amortizabile împreună cu creşterea eficienţei)
 • Prin plăţi către fonduri specifice (domeniu, zonă geografică)
 • Prin sponsorizarea directă a acţiunilor şi proiectelor Fundaţiei
 • Prin mobilizarea salariaţilor pentru muncă voluntară în vederea atingerii unor ţeluri benefice
 • Prin promovarea practicii donaţiilor responsabile

Legislaţia în vigoare permite dezvoltarea acestui fond, Fundaţia Comunitară Covasna dorind exploatarea acestei oportunităţi în vederea utilizării resurselor locale pe plan local. Conform acesteia, persoanele juridice pot scădea sumele destinate sponsorizării din impozitul pe profit în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiţii: se încadrează în limita de 3% din cifra de afaceri şi nu depăşesc 20% din impozitul pe profit. În cazul persoanelor fizice, 2% din valoarea impozitului pe venit datorat statului poate fi redirecţionat către entităţi non-guvernamentale. Legislaţie: Codul fiscal (571/2003 şi Legea nr. 32)

Cum vor fi utilizate sumele investite?

 • Burse de studiu pentru elevi talentaţi
 • Realizarea unor proiecte utile comunităţii pe plan local şi regional

            - Crearea unor spaţii verzi în grădiniţe prin implicarea comunităţii şi a copiilor
            - Reabilitarea izvoarelor locale şi promovarea acestora
            - Realizarea diferitelor programe de voluntariat (de exemplu: curăţarea stadionului, diferite acţiuni de reabilitare a mediului etc.)
            - Înfiinţarea unor ateliere meşteşugăreşti locale

 • Programe de dezvoltare a spiritului întreprinzător în rândul elevilor
 • Dezvoltarea conştiinţei civice a comunităţii (campanii tematice de promovare a produselor locale ş.a.)

Cont IBAN: RO97RNCB0124118922700001 BCR, sucursala Sf. Gheorghe
Cod fiscal: 27674390

 


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

 

 
 
Copyright © 2010-2011 - Háromszéki Közzösségi Alapítvány | Honlapkészítés Digital Studio