Közösségi Kártya - GoForCard - Háromszéki Közösségi AlapítványNovemberben 13.884,03 lej gyûlt a közösségi kártyák használatából, a következõképpen:

  • Bertis 1 2.455,6 lej
  • Bertis 2 1.233,78 lej
  • Bertis 3 3.995,84 lej
  • Bertis 4 388,09 lej
  • Bertis 5 1.420,86 lej
  • Bertis 6 842,56 lej
  • Bertis 7 (Kovászna) 271,15 lej
  • Merkúr, Sepsiszentgyörgy 3.209,03 lej
  • Orex, Sepsiszentgyörgy 15,68 lej
  • Orex, Vargyas 51,44 lej

Az adatokból kitûnik, hogy 8.000-12.000 között váltakozik a rendszerességgel kártyát használók száma, és átlagértéket számolva a kártya egyszeri használata 1,03 lejt eredményez az Ujjvárossy József közösségi alapba. Jóllehet a kártyatulajdonosok száma lényegesen megnõtt az elõzõ hónapokhoz képest (az 5-ös sz. Bertis üzletben volt sok új regisztráció), az érték csökkent, ami azt jelenti, hogy van egy nagyszámú kártyatulajdonos, aki nem használja a közösségi kártyát.

Az éves kimutatások alapján, a Bertis és Merkúr üzletekben általában folyamatos a növekedés, úgy kártyahasználat, mint érték szempontjából, ugyanakkor vannak üzletek, ahol állandó a helyzet. Továbbra is a 3-as számú Bertis és a Merkúr üzletek vannak az élvonalon, itt havonta kb. 7.000 vásárló használ közösségi kártyát a vásárlásai során.

A május-augusztus periódusban gyûlt pénzösszeg alapfelhasználása folyamatban van. Az 51.195,39 lejbõl 16.000 lejt kültéri fitness gépek vásárlására fordítottunk. A gépek már megérkeztek és jövõ tavasszal kerülnek felszerelésre a ping-pong asztallal együtt, így a város egy szép mozgás-parkkal bõvül a közösségi kártyák használatának köszönhetõen.

Decemberre elkészül a közösségi kártyákat adminisztráló szoftver, a HKA_kozkartya, amely részletes kimutatásokat tesz majd lehetõvé ésmegkönnyíti az adminisztratív mûveletek végzését, megyeszinten. A programfejlesztésre és a kártyák készítésére a kuratóriumi döntés alapján, 7.000 lejt fordítottunk.

Ösztöndíjtámogatásban részesül a jó képességekkel, de szerény anyagi lehetõségekkel rendelkezõ Ferencz Csilla másodéves egyetemi hallgató, aki a támogatásnak köszönhetõen folytathatja egyetemi tanulmányait a Brassói Transilvania egyetemen. Ugyancsak, teheségtámogatásban részesült Nagy Beáta, a Mikes Kelemen liceum X. osztályos diákja, aki egy számítógépet és nyomtatót kapott, amelyet a tanulásában hasznosít. Ezekre az alapítvány közösségi alapból összesen 4.000 lejt fordított.

A tartalékalapból 20.000 lejt használtunk fel az iskolai kirándulások támogatására, összesen 28 kirándulás valósult meg sikeresen az október-november periódusban. Így a május-augusztusi alap tartalékában 4.195,39 lej maradt.

A szeptember-december periódusban gyûlt összegek felhasználásáról 2013 januárjában dönt az alapítvány vezetõsége, figyelembevéve a kártyaprogram partnerek és az Önök javaslatait. Javaslataikat folyamatosan várjuk a címre.

Befejezésként, még egy jó hír: novembertõl beindult a kártyaprogramBaróton, így az erdõvidékiek is részesülhetnek a program jó közösségi hatásaiból.
Köszönjük, hogy a közösségi kártya tudatos használatával erõsíti a közösségünket!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kíván a Háromszéki Közösségi Alapítvány!

HKA hírszolgálat

A Közösségi Kártya egy törzsvásárlói kártya, amely hangsúlyt fektet a helyi közösség támogatására.

Közösségi kártya

Háromszéki Termék / Háromszéki Vállalkozás

Védjegy program

Köztéri befektetések -

Köztéri befektetések

Élő hagyományos mesterségek Székelyföldön - DVD-k

Webshop

A Háromszéki Közösségi Alapítvány programjai

Programok

hka logo© 2021 Háromszéki Közösségi Alapítvány
520014 Sepsiszentgyörgy Templom utca 1A
Tel.: +40 267 351 959

 

Megvalósult a Bethlen Gábor Alap Zrt. támogatásával.

Megvalósult a Magyar Kormány támogatásával - BGA Alap

Webfejlesztés, karbantartás:
Digital Studio