Fondul pentru talente covăsnene - Fundația Comunitară CovasnaLansarea programului FCC-Programul de talente

Bursă de sprijin pentru elevi şi studenţi deosebit de talentaţi, dezavantajaţi social, care participă în sistemul de învăţământ şi trăiesc în Ţinutul Secuiesc (anul şcolar 2016-2017)

Data lansării: 4 octombrie 2016

Fundația Comunitară Covasna lansează un apel de proiecte pentru elevi și studenți deosebit de talentați, categoria de vârstă 6-20 de ani, din Ținutul Secuiesc, cu situație materială defavorizată. Fondul proiectului este asigurat de Fondul de Talente din Ținutul Secuiesc, înființat de FCC în anul 2015, prin contribuția unor personalități și întreprinzători locali. FCC încredințează Asociația Pentru Ocrotirea Talentelor din Ținutul Secuiesc pentru punerea în aplicare a programului.

II. Scopul proiectului
Sprijin monetar pentru elevi și studenți deosebit de talentați, categoria de vârstă 6-20 ani din Ținutul Secuiesc, cu situaţie socială defavorizată, cu scopul de a-și putea continua studiile nestingheriți.

III. Suma totală disponibilă
Pentru sprijinirea proiectelor, suma totală disponibilă în Ținutul Secuiesc este de: 60 000 Ron, pe care o oferă Fundația Comunitară Covasna, prin Fondul de Talente, pe care l-a înființat în 2015, fond obținut prin contribuția unor personalități și întreprinzători locali.

IV. Valoarea și forma burselor solicitate prin proiecte
Valoarea bursei este de 1000 RON/persoană, în anul școlar 2016-2017. Plata sprijinului nerambursabil se va efectua într-un singur virament bancar.
Solicitantul trebuie să accepte, în cazul unei decizii pozitive, ca în cazul în care nu deține un cont bancar, să înființeze unul, în nume propriu sau pe numele unui părinte/tutore legal, unde va putea fi transferată valoarea bursei.

V. Perioada sprijinului
Perioada transferului sprijinului: noiembrie-decembrie 2016.

VI. Numărul burselor oferite: 60 de burse, FCC încredințează Asociația Pentru Ocrotirea Talentelor din Ținutul Secuiesc pentru punerea în aplicare a programului.

VII. Solicitanții pot fi
Solicitanții pot fi elevi și studenți deosebit de talentați, categoria de vârstă 6-20 ani, cu domiciliul în județele Harghita, Kovasna sau Mureș, cu situație materială defavorizată. Solicitările pot fi depuse de persoane fizice, pentru obținerea de bursă.

VIII. Condițiile solicitării
Solicitarea poate fi depusă exclusiv de elevul care este descris la punctul VII, care

1) are situaţia şcolară excepţională
Criteriul poate fi unul din:
a./ în anul şcolar 2015-2016 are o situaţie şcolară bună, foarte bună sau de excepţie

b./ în anul şcolar 2015-2016 a obţinut în competiţiile judeţene locul 1-2, în competiţiile naţionale locul 1-4 sau în competiţiile internaţionale locul 1-8,
şi

2) cu situaţie socială defavorizată
Criteriul poate fi unul din:
trăieşte în familie numeroasă, este orfan sau orfan de un părinte, are un singur părinte, are un părinte şomer înregistrat, părintele este handicapat sau are o boală incurabilă sau orice alt motiv pentru care familia are o situaţie materială sub medie, ceea ce împiedică procesul de educare şcolară al solicitantului.

Atenţie! Persoana desemnată de lansatorul proiectului, şi după acordarea bursei, are dreptul să verifice la faţa locului datele oferite, iar în cazul în care acestea au fost false, pe lângă anularea bursei, interzice orice altă aplicaţie a solicitantului sau a instituţiei care a oferit date false.

IX. Cerinţele de formă ale aplicaţiei
Aplicaţia trebuie să cuprindă câte un exemplar original:

1. Formularul de aplicaţie

2. adeverinţa de şcolarizare pe anul şcolar 2016-2017

3. Copia legalizată a situaţiei de sfârşit de an şcolar 2015-2016 (carnet de elev sau student)
Copia să cuprindă şi prima pagină a carnetului, cea cu poza. Copia trebuie legalizată cu semnătura şi ştampila conducătorului unității de învăţământ.

4. Copia diplomelor sau a actelor doveditoare pentru rezultatele concursurilor specificate în formularul de aplicaţie.

6. Declaraţia doveditoare a situaţiei sociale dată de către directorul şcolii/decanul facultăţii sau a dirigintelui/profesorului universitar (anexa nr.1)
Declaraţia doveditoare a situaţiei sociale trebuie predată de către aplicant în plic lipit şi semnat.

7. Copia actului de identitate a aplicantului elev/student şi a reprezentantului legal specificat în formularul de aplicaţie (părinte/tutore)
(pentru elevii sub 14 ani este necesară copia certificatului de naştere)

8. Document doveditor pentru venitul specificat în formularul de aplicaţie pentru părinte/tutore (după caz): adeverinţă de la locul de muncă despre salariul din ultima lună, ultimul cupon de pensie, pensie de urmaş, cupon de şomer sau documentul doveditor al suspendării acestuia, etc.; adeverinţa de la serviciul de finanţe din localitatea de domiciliu privind celelalte venituri ale familie (afacere, pământ, chirie din proprietăţi, efective de animale, etc.), respectiv despre lipsa acestora.

9. în cazul membrului de familie handicapat sau bolnav specificat în formularul de aplicaţie: copia actului oficial care dovedeşte handicapul, boala; şi în cazul membrului de familie cu pensie de boală, trebuie dovedită boala.

Aplicaţia este invalidă, poate fi refuzată sau este greşită din punct de vedere formal, dacă:

 • nu corespunde apelului de proiect,
 • pe parcursul aplicaţiei oferă date false,
 • se aplică după expirarea termenului,
 • nu este completă completarea formularului de aplicaţie,
 • lipsesc anexe.

X. Termenul limită de aplicare*: 24 octombrie 2016.
* data ştampilei poştei.

Aplicaţiile sosite după termenul limită vor fi considerate nule.

XI. Modul şi locul prezentării aplicaţiilor
Aplicaţia se trimite prin poştă, într-un singur exemplar la următoarea adresă:

 • Asociaţia pentru Ocrotirea Talentelor din Ținutul Secuiesc
  520014 Sfântu Gheorghe, str. Bisericii, nr. 1/A, jud. Covasna

Atenţie! Formularul de aplicaţie împreună cu anexa nr. 1 se trimite şi electronic la adresa:

XII. Întocmirea contractului

După decizie, între lansatorii programului și cei care vor beneficia de burse, se va întocmi un contract de sprijin.

XIII. Decontarea sprijinului și verificarea
Termenul limită pentru utilizarea sprijinului: 15 iunie 2017.
În baza contractului semnat, cei care au lansat programul vor verifica îndeplinirea utilizării bursei pe baza rapoartelor prezentate de beneficiari.

XIV. Mai multe informații
Documentația de program poate fi descărcată de aici:

Mai multe informații în legătură cu programul pot fi obținute de la:

 • Asociația Pentru Ocrotirea Talentelor din Ținutul Secuiesc
  Rózsa Annamária
  Telefon: 0267 351 959
  E-mail:

Cardul Comunitar este un card de fidelitate care pune accent pe dezvoltarea comunităţii locale.

Card Comunitar

Produs covăsnean / Firmă covăsneană

Marcă înregistrată

Investiții FCC în spațiul public ...

Investiții FCC

Fundatia HKA nu finanţează organizaţii sau instiţuţii afiliate cu membrii de board şi de conducere ...

Transparență

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Programe FCC

hka logo© 2021 Fundația Comunitară Covasna
520014 Sf. Gheorghe str. Bisericii  1A
Tel.: +40 267 351 959

 

Megvalósult a Bethlen Gábor Alap Zrt. támogatásával.

Megvalósult a Magyar Kormány támogatásával - BGA Alap

Webdesign, dezvoltare:
Digital Studio