Numele brandului: Covasna! - Fundația Comunitară CovasnaScopurile principale ale programului de proiect: Protejarea valorilor, specificaţiilor locale, conştientizarea importanţei conservării acestora în cadrul comunităţii locale. Valori locale: culturale, spirituale, economice (tradiţii, puncte de atracţie, produse sau servicii locale etc.)

Scopul finanţării:

 • Atragerea atenţiei asupra valorilor locale;
 • Conştientizarea necesităţii vitale a gestionării valorilor locale din punctul de vedere al comunităţii;
 • Sensibilizarea populaţiei la păstrarea banilor la nivel local;
 • Promovarea produselor şi serviciilor locale;
 • Consolidarea parteneriatelor locale;
 • Promovarea sentimentului de comunitate în cadrul tinerilor;
 • Domeniul ţintă: nu există nici o limitare referitoare la domeniul de activitate. Se va acorda prioritate proiectelor care promovează produsele şi serviciile locale;

Solicitanţi: Organizaţii civice şi profesionale din judeţul Covasna (de exemplu, Camera de Comerţ, grupări de afaceri, etc).

În cadrul evaluării, puncte suplimentare vor fi acordate proiectelor care:

 • Includ activităţi de promovarea produselor şi serviciilor locale;
 • Pun accent pe prezentarea unor exemple pozitive;
 • Implică şi alte surse locale în punerea în aplicare a proiectului;
 • Stimulează cooperarea locală dintre organizaţii non-guvernamentale - întreprinderi - instituţii de învăţământ;
 • Transmit un mesaj important în ceea ce priveşte viitorul comunităţii;
 • Mobilizează şi conştientizează în privinţa importanţei păstrării banilor la nivel local;
 • Oferă o soluţie realistă pentru crearea de locuri de muncă.

Fondul de finanţare al programului: 30.000 Ron.
Invitaţia de participare la licitaţie activă: din 25 Februarie 2013.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 25 Martie 2013.
Anunţarea rezultatelor: 08 Aprilie 2013.
Perioada de realizare a proiectelor: 01 Aprilie – 31 Mai 2013.
Data limită de decontare: 30 iunie 2013.
Plafonul maxim al finanţării: până la 6.000 de lei / aplicaţie

Programul Numele brandului: Covasna! doreşte să susţină acele proiecte care, prin promovarea produselor şi serviciilor locale pot formula strategii viabile de creare a locurilor de muncă, şi întăresc imaginea pozitivă de viitor a comunităţii.

 

Cardul Comunitar este un card de fidelitate care pune accent pe dezvoltarea comunităţii locale.

Card Comunitar

Produs covăsnean / Firmă covăsneană

Marcă înregistrată

Investiții FCC în spațiul public ...

Investiții FCC

Fundatia HKA nu finanţează organizaţii sau instiţuţii afiliate cu membrii de board şi de conducere ...

Transparență

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Programe FCC

hka logo© 2021 Fundația Comunitară Covasna
520014 Sf. Gheorghe str. Bisericii  1A
Tel.: +40 267 351 959

 

Megvalósult a Bethlen Gábor Alap Zrt. támogatásával.

Megvalósult a Magyar Kormány támogatásával - BGA Alap

Webdesign, dezvoltare:
Digital Studio